ข่าวประชาสัมพันธ์ (New)

มสธ. อนุมัติจัดฝึกอบรมฯ หลักสูตรเชิงปฏิบัติการด้านการพิมพ์

เนื่องจากแนวโน้มการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 กำลังจะคลี่คลาย ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ สำนักพิมพ์ จึงได้ทำหนังสือขออนุมัติจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ แบบเผชิญหน้า พ.ศ. 2565 กับฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) และได้รับความเห็นชอบให้สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมฯ ได้ตามมาตรการที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ดังนั้นฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์จึงได้ขออนุมัติจัดหลักสูตร: ทักษะการพิมพ์ออฟเซตเบื้องต้น ขึ้น ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2565 ทั้งนี้ท่านใดสนใจจะเข้ารับการฝึกอบรมฯ หลักสูตรต่างดังกว่าติดต่อสอบถามได้ที่ที่ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้ได้เลย...ในเวลาราชการเท่านั้น.!

วิธีการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ

การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านการพิมพ์สามารถสมัครได้สองช่องทางคือ

สมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ หรือกรอกข้อมูลการสมัครลงไปบนแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ได้เสร็จแล้วส่งมาทางเมล์ ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ email: npttc@stou.ac.th หรือปริ๊นท์ส่งแฟ็กซ์หมายเลข: 02 503 4909 ก็ได้

ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หมายเลขบัญชี 147-0-24139-0 ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทอง มาด้วยทุกครั้ง จึงจะถือว่าการสมัครนั้นเสร็จสมบูรณ์

หากท่านใดมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่:
ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์: 02 504 7762, 02 504 7748, 02 504 7772, 02 504 7770, และ 02 504 7745 หรือ email: npttc@stou.ac.th

ตารางฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านการพิมพ์ พ.ศ. 2565