ข่าวประชาสัมพันธ์

เลือนการจัดฝึกอบรม หลักสูตรด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ออกไปจนกว่าสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (ลิงค์) จะคลี่คลาย ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ สำนักพิมพ์ (หากท่านใดมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่: ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผ่านทาง email: npttc2537@gmail.com ของฝ่ายเท่านั้น)

วิธีการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ

การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการพิมพ์ระยะสั้นทุกๆ หลักสูตร: สมัครได้สองช่องทางคือ จะสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ หรือดาวน์โหลดใบสมัครออกมาแล้วกรอกข้อมูลการสมัครลงไปเสร็จแล้วถ่ายภาพด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือส่งมาทางเมล์ ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ email: npttc2537@gmail.com หรือส่งแฟ็กซ์หมายเลข: 02 503 4909 โดยการสมัครได้ทั้งสองรูปแบบ ที่สำคัญผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หมายเลขบัญชี 147-0-24139-0 ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทอง มาด้วยทุกครั้ง จึงจะถือว่าการสมัครนั้นเรียบร้อยแล้ว หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่: ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรศัพท์: 02 504 7762, 02 504 7748, 02 504 7772, 02 504 7770, และ 02 504 7745 หรือ email: npttc2537@gmail.com